Tiberias

Situering in het kerklandschap

Rooms Katholieke kerk

De pastorale eenheid Tiberias maakt met haar zes gemeenschappen deel uit van de Rooms Katholieke kerk in België, meer bepaald van het dekanaat Oostende-Blankenberge in het bisdom Brugge.
Klik op onderstaand diagram voor een groter beeld.

Organigram
Plaats van de pastorale eenheid Tiberias binnen de Rooms katholieke kerk

Rooms Katholieke kerk met paus Franciscus

De hoofdzetel van de Katholieke kerk bevindt zich in het Vaticaan te Rome waarbij Paus Franciscus met de pauselijke curie aan het hoofd staan. Wilt u graag op de hoogte blijven van wat er in het Vaticaan gebeurt bekijk dan de website en het Youtubekanaal van het Vaticaan.

Kerkprovincie Mechelen-Brussel met kardinaal Jozef De Kesel

In België tellen we negen bisdommen, waaronder het aartsbisdom in Mechelen, waar aartsbisschop en kardinaal Mgr. Jozef De Kesel zetelt.
Op 12 december 2015 werd Mgr. Jozef De Kesel in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal aangesteld als nieuwe aartsbisschop van Mechelen-Brussel.
Tijdens het consistorie van 19 november 2016 werd hij door paus Franciscus in Rome tot kardinaal gecreëerd.

Bisdom Brugge met bisschop Lode Aerts

Naast het aartsbisdom Mechelen telt België nog acht andere bisdommen, waaronder bisdom Brugge waar Mgr. Lode Aerts bisschop is. Op zondag 4 december 2016 werd hij tot 27ste bisschop van Brugge gewijd. Het bisdom Brugge is onderverdeeld in meerdere decanaten.

Decanaat Oostende-Blankenberge met deken Antoon Wullepit

Met de verandering van het kerklandschap worden niet alleen parochies, maar ook decanaten samengevoegd. Sinds 1 januari 2019 horen wij als pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist met de bijhorende zes gemeenschappen, samen met nog 7 andere pastorale eenheden of federaties (eenheden in wording) bij het nieuwe decanaat Oostende-Blankenberge met Kan. Antoon Wullepit als deken.

Pastorale eenheid Tiberias Knokke-Heist

Zes gemeenschappen rond zes kerken vormen samen een de VZW pastorale eenheid Tiberias met pastoor Willy Snauwaert als coördinator. Waar het kan blijven de gemeenschappen zelfstandig werken. Waar nodig krijgen ze ondersteuning van het centrale team en de priester en daarnaast worden regelmatig gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd. 

Andere levensbeschouwingen

Naast de Katholieke kerk zijn er ook nog andere erkende geloofsgemeenschappen en levensbeschouwingen in ons land met sommige Christelijke gemeenschappen werken wij plaatselijk samen voor de oecumene. Omdat interreligieuze dialoog steeds belangrijker wordt staan we in wederzijds respect ook open voor anders gelovigen al dan niet Christelijk die als organisatie aangesloten zijn bij een erkende levensbeschouwing.

Christelijke gemeenschappen waarmee we samen werken in de oeucmene

  • Protestantse gemeenschap Knokke, aangesloten bij de Verenigde Protestantse Kerk in België

Zoutelaan 84
Contactpersoon:
Dominee Alexander Eberson
Reigaarsvlietstraat 2
tel.: 050 62 20 54
e-mail: alexander.eberson@gmail.com
Website: www.dehoeksteenknokkeheist.be

  • Orthodoxe geloofsgemeenschap Knokke en Brugge

Ezelstraat 85, Brugge
Contactpersoon:
Priester Bernard Peckstadt
de Vrièrestraat 19
gsm: 0476 49 95 77
E-mail: orthodoxie.brugge@skynet.be
Website: http://orthodoxie-brugge.org

  • Anglicaanse geloofsgemeenschap Knokke

St.  George’s Anglican Church
Zoutelaan 77
tel.: 050 60 96 91

Overige erkende Christelijke gemeenschappen

  • Evangelische kerk Heist, aangesloten bij de Evangelische Alliantie Vlaanderen

CM-lokaal Heist, Hermans-Lybaertstraat 39, 1e verd.
Contactpersonen:
voorganger Ko de Nood, tel.: 050 35 97 35
e-mail: ko@visje.net
Jeugdwerk familie Hancart, tel.: 050 67 93 19
e-mail: hancartdavid@hotmail.com

Niet Christelijke geloofsgemeenschappen

  • Joodse (Israëlische) gemeenschap Knokke

Van Bunnenlaan 30
tel.: 050 61 03 72
Contactpersoon: Derudder Linda – gsm 0476 89 10 89

  • Islamitische gemeenschap Knokke en Brugge

Cultureel Islamitisch Centrum Brugge
bus 25, halte Diksmuidse Heerweg

  • Vrijzinnige levensbeschouwing Brugge

Huis van de Mens Brugge
Jerusalemstraat 51, 8000 Brugge
tel.: 050 33 59 75
e-mail: brugge@demens.nu
website: www.demens.nu

Scroll naar top