Tiberias

Linken buiten Knokke-Heist

Geen volledige lijst, maar een greep uit het aanbod van organisaties, media en andere linken die een meerwaarde kunnen hebben.

1. Spiritualiteit en levensbeschouwing

 1. Aartsbisdom Mechelen-Brussel: kerkprovincie onder het bestuur van kardinaal Jozef De Kesel
 2. Adem-Tocht Vlaanderen: vereniging met kansen tot ontmoeting. Een zoektocht naar de zin en de opdracht van hun leven met het evangelie als inspiratiebron.
 3. Bijbel en Koran: Hoe gaan moslims en christenen met elkaar om? Waarin verschillen zij van elkaar en waar trekken zij samen op?
 4. Bijbelhuis Zevenkerken: belevingsmuseum met de Bijbel als inspiratiebron. Beleef er de oude Bijbelse verhalen van Mozes, de ark, Jezus, …
 5. Bisdom Brugge: Kerkelijk gebied onder het bestuur van bisschop Lode Aerts dat gelijklopend is met de provincie West-Vlaanderen
 6. CCV – partner in christelijk vormingswerk: CCV wil mensen helpen groeien, gemeenschap vormen, zorgend en verbindend in de samenleving staan en wordt gedreven door de christelijke traditie
 7. Decanaat Oostende-Blankenberge: bestuurlijke en territoriale eenheid binnen de Kerk waar wij met onze pastorale eenheid bijhoren.
 8. Filosoferen met kinderen: blog van WonderWhy. Wat WonderWhy doet is filosoferen met kinderen, jongeren en volwassenen.  Op deze blog lees je alle wederwaardigheden uit de wondere wereld van het waarom.
 9. Godly Play Vlaanderen: Godly Play is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen en wordt ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen, …
 10. Huis van de Mens: een vrijzinnig humanistisch verbond met een levensbeschouwing die de mens centraal stelt en de mensenrechten als referentiekader gebruikt. Mensen hebben mensen nodig. En mensen willen verbonden zijn met elkaar.
 11. IDGP – Gezinspastoraal Vlaanderen: heel veel pastorale informatie voor gezinnen en pastorale gezinsbegeleiders
 12. Interdiocesaan pastoraal beraad: overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Gelovigen uit heel verschillende groepen brengen inzichten en bekommernissen van hun achterban binnen in het overleg.
 13. Leerhuis voor Christelijke Spiritualiteit:Het Leerhuis voor christelijke spiritualiteit wil mensen helpen om in deze tijd christen te zijn, in de school van de meesters (m/v) van de christelijke spiritualiteit. 
  Het aanbod is gericht op de ontsluiting van spirituele en mystieke bronnen uit heden en verleden.
 14. Missio: internationale katholieke organisatie, aanwezig in meer dan 140 landen. Missio werkt aan ontmoeting en dialoog tussen mensen wereldwijd en aan solidariteit binnen de wereldkerk.
 15. Roepingenpastoraal Vlaanderen: info voor jongeren, volwassenen en hun begeleiders in de zoektocht naar hun roeping
 16. Taizé: oecumenische gemeenschap geïnspireerd door twee verlangens. Het ene verlangen is om door het gebed te leven in gemeenschap met God. Het tweede verlangen is om in de wereld een teken van vrede en vertrouwen te zijn. De gemeenschap heeft een grote aantrekkingskracht op jongeren en heet hen het hele jaar door welkom.
 17. TAU: TAU gelooft dat er diepgang en spiritualiteit schuilt in ieder mens en wil mensen de kans geven om de franciscaanse traditie te leren kennen en te vertalen naar de context van het leven vandaag.
 18. Officiële ? site van het Vaticaan: site met heel veel info van het Vaticaan en van paus Franciscus in het Italiaans (via Google Chrome is het mogelijk om de site te vertalen naar het Nederlands)
 19. Vlaams Bijbelgenootschap
  : brengt de Bijbel dichtbij, maakt het mogelijk dat mensen in binnen- en buitenland de Bijbel ontdekken, ervaren en doorgeven voor volgende generaties, in andere talen en in nieuwe vormen.
 20. Vlaamse Bijbelstichting: de VBS wil hulpmiddelen ter beschikking stellen voor al wie individueel of in groep de Bijbel wil lezen, en informatie bieden aangaande initiatieven en publicaties op het vlak van het bijbelpastoraat.
 21. Yot: labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief. Yot wil beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit. Op het raakvlak van traditie en moderniteit experimenteren ze rond de betekenis van de oude en open christelijke traditie die inspireert tot vernieuwing en oproept om bij te dragen aan een warmere en meer rechtvaardige samenleving.

2. Gemeenschap

 1. Adem-Tocht Vlaanderen : vereniging met kansen tot ontmoeting. Een zoektocht naar de zin en de opdracht van hun leven met het evangelie als inspiratiebron.
 2. Godly Play Vlaanderen: Godly Play is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen en wordt ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen, …
 3. IDGP – Gezinspastoraal Vlaanderen: heel veel pastorale informatie voor gezinnen en pastorale gezinsbegeleiders
 4. IJD: jongerenpastoraal, biedt jonge mensen een christelijk antwoord op hun zinvragen in wederzijdse dialoog. De Bijbel is hiervoor de belangrijkste inspiratiebron. IJD wil dankzij de wisselwerking tussen het concrete leven en het christelijke geloof de persoonlijke zoektocht en groei van jongeren bevorderen. In de hoop dat deze jongeren uiteindelijk vanuit een eigen weerbare christelijke identiteit en met respect voor de eigenheid van anderen geëngageerd kunnen bijdragen tot de opbouw van een samenleving gekenmerkt door pluraliteit.
 5. Missio: internationale katholieke organisatie, aanwezig in meer dan 140 landen. Missio werkt aan ontmoeting en dialoog tussen mensen wereldwijd en aan solidariteit binnen de wereldkerk.
 6. Sint-Michielsbewegingbronplaats waar jonge christenen en gezinnen thuis komen, waar ze hun geloof kunnen beleven, vieren en verdiepen met dagelijks kans tot gebed. Iedereen is welkom, maar de gemeenschappen worden gedragen door jonge christenen. De Sint-Michielsbeweging werkt samen met de territoriale pastoraal. Vanuit de oproep van Jezus’ Blijde Boodschap wil ze het Evangelie handen en voeten geven en probeert ze in vriendschap op weg te gaan met mensen in nood.

3. Bidden en bezinnen

 1. Bedevaartsoord Oostakker: Mariagrot ook gekend als Klein Lourdes. Hier komen mensen bidden tot Maria, zowel smeekbeden als dankbeden.
 2. Beeldmeditaties: religieuze kunstwerken passend bij de tijd van het jaar met bijhorende ingesproken teksten die uitnodigen tot bezinning en/ of gebed.
 3. Fransicaanse stille retraites: aanbod van stille retraites in Franciscaanse traditie onder begeleiding
 4. Godly Play Vlaanderen: Godly Play is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen en wordt ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen, …
 5. Meditatie in Christelijke traditie: Mediteren is een levenskunst. Het is eenvoudig worden, met aandacht leven, je mantra zeggen en niets verwachten, in het nu-moment zijn, … Je bent op een pelgrimstocht en dat vraagt enige discipline. Mediteren doet je intenser leven. De kunst van het aandachtig leven maakt je liefdevoller, want de vruchten van de Geest worden je zomaar in de schoot geworpen: liefde, vrede, geduld, …  Christelijke meditatie doet je volop leven!
 6. Start de stilte: Hoe kan jij in je drukke leven stilte, innerlijke rust, diepgang en waarachtigheid ervaren? Door regelmatig stil te vallen, te mediteren of te bidden. Hoe begin je eraan? Dat zie je op Start De Stilte.

4. Studie en vorming

 1. Adem-Tocht Vlaanderen : vereniging met kansen tot ontmoeting. Een zoektocht naar de zin en de opdracht van hun leven met het evangelie als inspiratiebron.
 2. Bibliodrama: is op zoek gaan naar zingeving en spiritualiteit in de ontmoeting tussen (bijbel)verhalen en het persoonlijke leven in de eigen leefomgeving en de brede maatschappelijke context. Het wil door uitbeelding en doorleving verhalen weer levend maken en de inspiratie voelbaar maken in eigen lijf en leden. Bibliodrama kent zeer vele speelwijzen en werkvormen die beleving en diepgang bevorderen. Ze kunnen tevens een verstrekkende bijdrage leveren aan inter-levensbeschouwelijke communicatie.
 3. Bijbelhuis Zevenkerken: belevingsmuseum met de Bijbel als inspiratiebron. Beleef er de oude Bijbelse verhalen van Mozes, de ark, Jezus, …
 4. Bijbel in duizend seconden: ‘Brood om van te leven’  zo zijn de woorden van God en van Jezus, die christenen wekelijks beluisteren rond een tafel met brood en wijn. ‘bijbelin1000seconden’ staat erbij stil: Wat betekenen ze? Wat doen ze bij kunstenaars? Hoe kunnen ze ‘spreken’ bij kinderen? bij jongeren? bij volwassenen?
 5. CCV – partner in christelijk vormingswerk: CCV wil de bijbels-christelijke geloofstraditie ontsluiten en vormt en begeleidt mensen en groepen bij hun concreet engagement in kerk en samenleving en in hun persoonlijke geloofsweg. CCV biedt aan het brede publiek de kans om kennis te maken met het geloof en de christelijke traditie en zet in op verdieping met betrekking tot christendom, kerk en het concrete leven als christen midden in een geseculariseerde, multiculturele en diverse maatschappij.CCV zet in op verbinding en laat zich vanuit de interlevensbeschouwelijke dialoog uitdagen om verder taal te geven aan de eigen identiteit en cultuur. 
 6. Creatief kinderwerk: Ben je op zoek naar gemakkelijke, leuke en creatieve ideeën? Hier op Creatief Kinderwerk bieden wij je meer dan duizend ideeën voor geloofsoverdracht aan kinderen. 
 7. Godly Play Vlaanderen: Godly Play is een creatieve, speelse en ervaringsgerichte manier om Bijbelverhalen te verkennen met kinderen, jongeren of volwassenen en wordt ingezet bij catechese en godsdienstonderwijs, in de pastorale zorg in ziekenhuizen en zorgvoorzieningen (bij ouderen en bij mensen met een beperking), bij momenten van bezinning en vorming met volwassenen, …
 8. IDGP – Gezinspastoraal Vlaanderen: heel veel pastorale informatie voor gezinnen en pastorale gezinsbegeleiders
 9. Interdiocesaan pastoraal beraad: overlegorgaan van de katholieke Kerk in Vlaanderen. Gelovigen uit heel verschillende groepen brengen inzichten en bekommernissen van hun achterban binnen in het overleg.
 10. Leerhuis voor Christelijke Spiritualiteit: wil mensen helpen om in deze tijd christen te zijn, in de school van de meesters (m/v) van de christelijke spiritualiteit. Het aanbod is gericht op de ontsluiting van spirituele en mystieke bronnen uit heden en verleden.
 11. Priesteropleiding Johannes XXIII: opleiding aan het seminarie te Leuven die je in staat stelt een herder te worden voor velen.
 12. Roepingenpastoraal Vlaanderen: info voor jongeren, volwassenen en hun begeleiders in de zoektocht naar hun roeping
 13. Tumult: info over vredesopvoeding
 14. Vicariaat Onderwijs Bisdom Brugge: omvat alle diensten die samenwerken aan een kwaliteitsvol vormingsproces (leren en opvoeden) van kinderen, leerlingen, studenten en cursisten. Via een school-nabije, aanbod-gerichte en vraag-gestuurde werking, bieden we professionele ondersteuning en begeleiding.
 15. Yot: labo voor levensbeschouwing en ruimte voor perspectief. Yot wil beweging brengen op het domein van zingeving en spiritualiteit. Op het raakvlak van traditie en moderniteit experimenteren ze rond de betekenis van de oude en open christelijke traditie die inspireert tot vernieuwing en oproept om bij te dragen aan een warmere en meer rechtvaardige samenleving.

5. Goede doelen

 1. Broederlijk Delen: organisatie die zich wereldwijd inzeg tegen ongelijkheid
 2. Caritas International: helpt slachtoffers van geweld, natuurrampen en armoede, in hun eigen land of op de vlucht, in samenwerking met haar lokale, nationale en internationale netwerken.
 3. Caritas Vlaanderen: de Nederlandstalige koepelstructuur van de Caritasorganisaties van Caritas in Belgium. Haar hoofdopdracht bestaat er enerzijds in  een kruispuntfunctie te vervullen, tussen de verschillende Caritas-organisaties onderling, met de kerkelijke en christelijke gemeenschap, alsook met de bredere samenleving. Anderzijds geeft Caritas Vlaanderen gestalte aan armoedebestrijdingvrijwillig engagementchristelijke identiteit en pastoraal.
 4. Damiaanactie: is een pluralistische, onafhankelijke, apolitieke en vooral Belgische ngo die het licht zag in 1964. Haar doel? Lepra, tbc en leishmaniasis de wereld uit helpen.
 5. Decenium doelen: Het motto van Komaf Met Armoede is de armoede op 10 jaar halveren. Met deze doelen trok Decenniumdoelen naar de verkiezingen van 2019. Zij maken van armoede een prioriteit. Dat doen ze samen met partnerorganisaties, wetenschappers en mensen in en nabij armoede. 
 6. Missio: internationale katholieke organisatie, aanwezig in meer dan 140 landen. Missio werkt aan ontmoeting en dialoog tussen mensen wereldwijd en aan solidariteit binnen de wereldkerk.
 7. Netwerk rechtvaardigheid en vrede (NRV): netwerk van 9 christelijk geïnspireerde solidariteitsorganisaties: Broederlijk Delen, Pax Christi, Caritas International, Caritas Vlaanderen, Missio, Orbit, Pressent, Welzijnszorg en Welzijnsschakels.
 8. Orbit: bevordert het samenleven van en de democratische samenwerking tussen mensen uit verschillende cultuurgroepen, religies en levensbeschouwingen.
 9. Pax Christi Vlaanderen: vredesbeweging die actie voert, vorming geeft, artikels en dossiers schrijft, experten aan het werk zetpolitici interpelleert , de media inlicht en zichzelf blijft: geweldloos, politiek ongebonden en evangelisch geïnspireerd.
 10. Poverello: opvangcentra voor armen gedragen door vele vrijwilligers die eten kledij verschaffen tegen een kleine bijdrage. Hoe moeilijk soms ook bij Poverello krijgen de bezoekers een gevoel van respect en waardering.
 11. Pressent: organiseert en ondersteunt het vrijwilligerswerk in de zorgsector, zoals in woonzorgcentra, algemene en psychiatrische ziekenhuizen en voorzieningen voor mensen met een beperking. Vrijwilligers zijn er in de eerste plaats voor de mens achter ‘de zieke’, ‘de oudere’ of ‘de persoon met een handicap’.
 12. Studio Globo: is een NGO voor ontwikkelingssamenwerking die zich specialiseert in ontwikkelingseducatie. De wereld ontdekken, positief leren omgaan met diversiteit, betrokken raken bij mens en milieu en meebouwen aan een duurzame en solidaire wereld zijn hierbij de voornaamste pijlers. Deze pijlers streeft Studio Globo na door een gevarieerd vormingsaanbod aan te bieden aan zowel kleuter-, lager, secundair en hoger onderwijs. De leerkrachten zijn hierbij onze belangrijkste partners, en wij bieden dan ook een uitgebreide nascholing aan voor zowel leerkrachten lager onderwijs, leerkrachten secundair onderwijs als studenten.
 13.  Vredes eilanden: enerzijds coachen van boeren om beter te oogsten en sterke zakenpartners te worden. Anderzijds samen oogsten met boeren, bedrijven, wetenschappers en overheden nieuwe ideeën om een groeiende wereldbevolking op een duurzame wijze te voeden. Want een betere wereld, begint bij ons eten.
 14. Welzijnsschakels: biedt kansen aan mensen die uitsluiting ervaren door armoede of afkomst.  Dit gebeurt terwijl we elkaar ontmoeten in de eigen buurt…
 15. Welzijnszorg: beweging tegen armoede door te wegen op het beleid, het ondersteunen van armoedeprojecten, in te zetten op educatie en bewustmaking. Door campagne te voeren in december onder de naam Samen Tegen Armoede.

5. Rouwen – Ziek zijn – Sterven

 1. Achter de regenboog: is er voor kinderen en jongeren die te maken krijgen met de dood. Biedt ondersteuning aan hen, aan hun ouders en de verdere omgeving in het zelfhelend vermogen van kind en gezin.
 2. Eerste troost: Het overkomt je en daar sta je dan. Een overlijden gooit je leven helemaal overhoop. Hoe ga je om met de kinderen, ga je hen vertellen wat er gebeurd is? Hoe vertel je aan een kind van 5 jaar wat dood zijn wil zeggen? De website eerstetroost.be tracht een antwoord te bieden op al deze vragen.
 3. Kanker spoken: Deze site biedt hulp aan kinderen met een ouder met kanker. Ook voor ouders, vrienden, bekenden, leerkrachten en hulpverleners is deze site een bron van informatie.
 4.  Missing you: organisatie voor kinderen die met een verlies te maken hebben met veel info op de site en samenkomsten met lotgenoten tijdens ontmoetingsdagen, praatgroepen en kampen met workshops.
 5. Samen voor beter: Vereniging Ouders Kinderen en Kanker is er voor (groot)ouders van zieke, genezen of overleden kinderen en jongeren én voor zieke en genezen kinderen en jongeren. We zijn er ook voor hun broers en zussen en voor ieder ander uit de omgeving van een kind met kanker.
 6. In de wolken: richt zich op verliessituaties die ontstaan door het overlijden van een belangrijke ander of door echtscheiding. Er worden brochures, boeken en andere materialen ontwikkeld voor rouwenden en kinderen in echtscheidingssituaties. Hoewel In de Wolken zich richt op alle verliessituaties is zij met name gespecialiseerd in kinderen en jongeren.

7. Informatieve sites

 1. Auteur Colette Janssen: blog met vele teksten van auteur voor kinderen en volwassenen. Voor kinderen schrijf ze verhalen over avonturen rond vreemde verschijnselen, spannende gezinstoestanden of angstaanjagend grappige thema’s. Voor volwassenen schrijft ze meer informatieve boeken over geloof en over mensen in de samenleving en korte en langere stukjes over actuele onderwerpen, meestal met een knipoog.’
 2. Catechesehuis: een huis voor spiritualiteit en geloofsbeleving met veel achtergrondinfo
 3. De Bijbel en kunst: een greep uit het religieuze kunstwerk, gelinkt aan een bijbelpassage. Want waar gaan die schilderijen eigenlijk over? De tekst komt uit de Statenvertaling, of Statenbijbel, de eerste Nederlandse bijbel die rechtstreeks uit het Grieks en Hebreeuws werd vertaald. Met volledige tekst online, inclusief kanttekeningen en apocriefen.
 4. Eerste communie: info voor parochies, leerkrachte, ouders en kinderen
 5. Geloven thuis met kinderen: wil ouders op een praktische manier helpen aan ideeën en materialen om thuis hun gelovige inspiratie door te geven. Dit gebeurt vanuit een katholieke achtergrond, maar is natuurlijk gericht op allen die werk willen maken van hun inspiratie.
 6. Katholieke Bijbelstichting: Het doel van de Katholieke Bijbelstichting is de verspreiding van de heilige Schrift, en meewerken aan alles wat de liefde voor de Schrift kan bevorderen. 
 7. Katholieke dialoogschool: biedt aan iedereen, zonder uitzondering, een gastvrij onderwijsproject aan dat inzet op kwaliteitsvolle vorming. In dialoog gaat ze op zoek naar het volle mens- en medemens-zijn en brengt ze de christelijke stem binnen op een eigentijds-tegendraadse wijze.
 8. KU Leuven pastoraal en godsdienstonderwijs: een actieve en interactieve samenwerking creëren tussen alle leerkrachten (r.-k.) godsdienst van alle onderwijsnetten in Vlaanderen en allen die met geloofsopvoeding (bij jongeren) begaan zijn.
 9. Nederlands Bijbelgenootschap
  : De Bijbel online met achtergrondinformatie over Bijbel en cultuur
 10. Wereldgodsdiensten: achtergrondinfo over wereldgoedsdiensten

8. Media

 1. Checkpointtv: brengt reportages over thema’s die interessant zijn voor jongeren. In alle reportages wordt de band met Jezus van het evangelie gelegd.
 2. Horizonmedia: speelt in op de zoektocht van mensen vandaag naar zingeving en spiritualiteit. We proberen op deze weg mensen in contact te brengen met het christelijk verhaal. Horizonmedia maakte tot 2016 reportages.
 3. Kerk & Leven: informeert u als weekblad over parochie, wereldkerk en samenleving, geeft zin en engageert.
 4. Muurkranten: wil met kaartjes, posters, boeken, kalenders en geschenken op creatieve en eigentijdse wijze de christelijke boodschap bij het publiek brengen.
 5. School  TV over samenleving en geloof: documentaires met leeftijdsaanduidingen
 6. Tertio: weekblad dat de actualiteit volgt en analyseert. Het voegt er duiding, opiniëring en inspiratie aan toe vanuit christelijk perspectief.
 7. Uitgeverij Averbode: Christelijk geïnspireerde boeken
 8. Uitleendienst Bibdoc De Bron Harelbeke: catalogus van christelijk geïnspireerde boeken van de uitleendiensst van religiowinkel
 9. Bijbel voor kinderen: Bijbelverhalen met bijhorende visuele weergavens.
Scroll naar top