Tiberias

PE_tiberias_liggend_KH_ZonderAchtergrond
Ik zal vissers van mensen van jullie maken

PASTOOR PHILIPPE VAN DEN DRIESSCHE
0477 87 03 24
philippe.vdd@skynet.be

SECRETARIAAT
(weekdagen tussen 9.15 uur en 12 uur)
St.-Jozefsstraat 3
8301 Knokke-Heist
050 51 17 98
secretariaat@tiberias.be

Pasen vieren en Paasplicht vervullen in coronatijden

Geen biecht en geen communie

Richtlijnen van paus en bisschoppen

De Belgische bisschoppen stuurden op 23 maart een brief rond met de maatregelen die ze treffen betreffende het coronavirus. We publiceerden deze brief al eerder, maar willen hier nog eens aandacht schenken aan een citaat over onze Paasplicht in tijden van ‘Blijf in uw kot’. 

Uit het bisschoppenbesluit van 23 maart

Witte Donderdag, Goede Vrijdag, paaswake en Pasen

Er zijn enkel vieringen met ten hoogste enkele personen met het oog op de uitzendingen op radio, tv of streaming (internet). Zij verlopen in besloten kring met inachtneming van de voorgeschreven ‘veilige afstand’. Onder de huidige maatregelen kan het persoonlijke biechtsacrament niet toegediend worden. De bisschoppen van België verlenen toestemming aan de gelovigen hun paasbiecht uit te stellen tot een latere datum. Of, zoals paus Franciscus het onlangs zegde voor de uitzonderlijke omstandigheden dit jaar: 

Ja, het is mogelijk vergiffenis van God te ontvangen zonder priester; het volstaat met Hem te spreken, Hem de waarheid te zeggen: ‘Heer, ik heb dit en dat gedaan’, Hem dan om vergeving te vragen, een oprechte ‘akte van berouw’ te spreken en Hem te beloven: ‘Nadien zal ik biechten, maar wil mij nu vergiffenis schenken’. En onmiddellijk zal men in Gods genade terugkeren. 

Hoe kan men dit jaar, zonder biecht en communie, toch Pasen vieren of zijn ‘paasplicht’ vervullen? Door te doen wat wel kan: bidden thuis, alleen of met het gezin; de Schriftlezingen en gebeden van de Goede Week persoonlijk lezen en overwegen; zich verbinden met een liturgische viering via radio, tv of streaming.

(De Belgische bisschoppen)

Scroll naar boven