Tiberias

Kruiswegmeditaties

In 2016 startte de pastorale eenheid onder leiding van Etien die toen zijn stage deed op de pastorale eenheid een heel mooi initiatief op. Ook dit jaar organiseerden we terug de Kruiswegbezinningen die telkens doorgingen in een andere kerk of kapel van de pastorale eenheid. Tijdens de veertigdagentijd werden we elke vrijdag, telkens op een andere parochie, verwacht voor een bezinning van een half uurtje bij enkele staties van de kruisweg. Deze mooie bezinningsmomenten dienen ons op weg te helpen naar het grote verrijzenisfeest van Pasen. Bij een volgende editie brengen we u op de hoogte van de datum sen de locaties.

Het weer zat ons niet mee voor de tweede kruiswegbezinning. Ijzel op de baan en daarbovenop nog sneeuw zorgde ervoor dat de wegen er gevaarlijk glad bij lagen. Buiten enkele teamleden, de pastoors en pastoor emeritus was er slechts één iemand die dit weer trotseerde. Pastoor Willy die de bezinning voor ging nam de afwezigen mee in het gebed. We stonden stil bij drie kruiswegstaties: woordeloos, eensgezind en ware afbeelding.
Woordeloos bleef Maria, haar zoon Jezus nabij tot op het laatste moment. Zij bewaarde alles in haar hart. Eensgezind hielp Simon van Cyrene het kruis van Jezus dragen en ware afbeelding, met zachte hand is Veronica Jezus nabij in gebaren van troost.

Laat ons waar het kan de liefde van Maria, Simon van Cyrene en Veronica doorgeven aan elkaar en laat ons in moeilijke momenten ook mensen ontmoeten die ons bemoedigend, eensgezind en troostend nabij willen zijn.

De volgende kruiswegbezinning gaat door op vrijdag 9 maart om 18.30 uur in de Sint-Vincentiuskerk te Ramskapelle. Spreek de plaatselijke verantwoordelijken aan om af te spreken voor vervoer.

Scroll naar top