Tiberias

Geven

Een stap naar… de gans Andere

Ik wil niet leven om begrepen te worden maar om anderen te begrijpen. Iets dergelijks zou de heilige Franciscus van Assisi eens gezegd hebben. Jezus zelf zou het ook kunnen gezegd hebben. Heeft Hij zichzelf niet helemaal weggegeven? En vraagt Hij niet aan ons om hetzelfde te doen? Met vallen en opstaan weliswaar. Het komt er op aan om het zwaartepunt niet bij jezelf te leggen maar naar anderen toe te gaan. We zijn allemaal kinderen van dezelfde Vader en horen daarom voor mekaar te zorgen. Dit kan dichtbij in eigen familie- en vriendenkring, maar dit kan ook verregaande gevolgen hebben. Eigenlijk mogen we niemand uitsluiten. De Liefde is grensoverschrijdend en baanbrekend. Er komt nooit een einde aan. En er mag ook niets of niemand verloren gaan. Laten we de stap zetten naar buiten toe. Uiteindelijk naar God toe. De gans Andere.

Scroll naar top