Tiberias

Corona-update 8 februari

Wijzigingen na overlegcomité en bisschoppenconferentie

Overlegcomité van 5 februari

Alle maatregelen van toepassing voor de geloofsgemeenschappen worden tot minstens 1 april verlengd. Vieringen met maximum 15 aanwezigen zijn toegestaan, maar om meerdere redenen hebben we besloten om dit niet te doen, zie Corona-update van 22 januari.

Bisschoppenconferentie

De bisschoppen van ons land hebben op basis van de situatie en de maatregelen van de veiligheidsraad samen besloten dat voor de geloofsgemeenschappen voorlopig niets wijzigt.

Ondertussen is het wel al duidelijk dat in het voorjaar nog geen grote groepen zullen mogen samen komen en zijn alle vormselvieringen uitgesteld tot na de zomer.

Bisdom Brugge

Op maandag 8 februari besliste het bisdom Brugge, waar wij deel van uit maken, dat ook alle eerste communievieringen worden uitgesteld tot na de zomer.

Pastorale eenheid Tiberias

De priesters, de leerkrachten en de catechisten leggen samen zo snel mogelijk de nieuwe data vast en zullen alle betrokkenen zo snel mogelijk op de hoogte brengen van de nieuwe situatie. Ook wij vinden het jammer dat het zo moet lopen. We hebben begrip voor deze aanpassing, maar ook voor de gevolgen voor alle betrokkenen en willen er samen met hen het beste van proberen te maken.

Scroll naar top