Tiberias

Zegeningen

Zegenen is een daad van geloof en van liefde. God was de eerste die de zegen gaf, al in het eerste boek van de Bijbel lees je hoe God de mens zegende. Ook mensen kunnen zegenen. Zo kunnen we elkaar zegenen. In de kerk laten we de zegen over aan de priester, die als gewijde persoon zegent in naam van God en vieren we ondertussen ook samen maaltijd met de Heer.

Fietsenzegening

Aan het begin van het fietsseizoen richten de wielerclubs van Knokke-Heist een verbroedering in om allen samen het fietsseizoen te starten met een korte rit en de zegening van de fietsen. Heel wat wielertoeristen sluiten zich aan bij deze zegening uit dankbaarheid en met de vraag om ook dit jaar weer opnieuw een goed wielerseizoen te mogen beleven. Ook kleinere verenigingen kunnen een fietszegening aanvragen bij één van de priesters.

Dierenzegening

De eerste zondag van oktober zijn kleine huisdieren welkom in de Heilige Margaretakerk van Knokke tijdens de Franciscusviering om 9.30 uur. Na de viering gaan we in optocht naar het Verweeplein, waar eerst de kleine huisdieren gezegend worden en waarna ook de paarden worden gezegend.

Zeezegening

15 augustus is een dubbele feestdag voor onze kustgemeente. Niet alleen vieren we dan Maria ten Hemelopneming, maar we zegenen ook de zee, allen die van de zee en het strand leven en zij die ontspanning en rust vinden bij zee en strand.

Scroll naar top