Zegeningen

 

Zegeningen

Zegenen is een daad van geloof en van liefde. God was de eerste die de zegen gaf, al in het eerste boek van de Bijbel lees je hoe God de mens zegende. Ook mensen kunnen zegenen. Zo kunnen we elkaar zegenen. In de kerk laten we de zegen over aan de priester, die als gewijde persoon zegent in naam van God en vieren we ondertussen ook samen maaltijd met de Heer.

 


Dierenzegening

De eerste zondag van oktober zijn kleine huisdieren welkom in de Heilige Margaretakerk van Knokke tijdens de Franciscusviering om 9.30 uur. Na de viering gaan we in optocht naar het Verweeplein, waar eerst de kleine huisdieren gezegend worden en waarna ook de paarden worden gezegend.

 

 


Fietsenzegening

Aan het begin van het fietsseizoen zijn alle wielertoeristen welkom in één van de kerken voor de eucharistie en daarna de zegen van de fietsen en de fietsers opdat zij een goed fietsseizoen zouden hebben.

 

 

 


Zeezegening

15 augustus is een dubbele feestdag voor onze kustgemeente. Niet alleen vieren we dan Maria ten Hemelopneming, maar we zegenen ook de zee, allen die van de zee en het strand leven en zij die ontspanning en rust vinden bij zee en strand.