Tiberias

Priesterschap

priesterschap

In de iconologie wordt meestal de Goede Herder als symbool van de pastoor gebruikt. Tiberias is een pastorale eenheid aan zee, ontstaan uit oude vissersdorpen en daarom wordt de priester bij voorkeur als mensenvisser voorgesteld. Mensen, gelovige christenen, gevoelig maken en overtuigen van het Rijk Gods op aarde.
Het is de eerste evangelist die de toepassing maakt: ‘Jezus zei tegen de vissers: ‘Kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken’. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem’- Mt. 4, 19-20.

De priester is de godgewijde man die in mensen van vandaag de Heer herkent; zijn roepstem erkent en er ook naar handelt. Die roeping volgen is zijn beroep om als vrijgestelde te leven en te werken voor het Rijk Gods op aarde en mensen op weg te zetten naar het ware geluk. Was het niet Jezus die zei “ik noem jullie geen slaven meer, want een slaaf weet niet wat zijn heer doet; vrienden noem ik jullie , omdat ik alles wat ik van de Vader heb gehoord, aan jullie bekend gemaakt heb. Jullie hebben niet mij uitgekozen, maar ik jullie, en ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen, blijvende vrucht”. Joa. 15, 15-16.

Ook wij als leek zijn geroepen priester te zijn

Jezus heeft dat tot zijn apostelen gezegd. Maar op het laatste concilie is het priesterschap van ieder gedoopte door bisschop E.–J. De Smedt ter sprake gebracht en ‘het priesterschap van de leek’ is ook in Lumen gentium opgenomen.
Ook Joh. 21, 1-11 spreekt over de apostelen, de eerste priesters, en hun werk. ‘Wellicht herkennen we ons in het lusteloos gevoel dat leerlingen bekruipt als ze geconfronteerd worden met de schijnbare nutteloosheid van hun werk. Zij vingen die nacht niets. Wat haalt het uit? Waarom me nog moe maken? Hoe lang moet ik nog mensen dragen? Plots staat een strandloper in hun leven. Met een gewone vraag komt hij binnen: ‘Vrienden hebben jullie soms wat vis?’ Hij, Jezus incognito, zingt als een refrein ‘Wees niet bang, vrees niet, je mag vertrouwen hebben. Je mag het nooit opgeven, je kan/mag altijd opnieuw beginnen, ik zou het nog eens proberen.’ Mensen die ons benaderen met ‘nog eens’ of ‘verder’ of ‘ en toch…’ moeten we goed in de gaten houden. Ze zijn vaak Jezus incognito op onze weg, instrumenten van de Geest. (uit Oriëntaties nr.8)

Priester zijn is mensen dragen, is gevoelig zijn voor de tekenen des tijds in mensen van vandaag. In die tekenen de Heer herkennen en ernaar handelen. Dit maakt elk priesterhart vruchtbaar en gelukkig of het nu man of vrouw is. Priester zijn is mens zijn zoals Jezus, altijd vredevol en vergevingsgezind.

 

help-2444110_1920
Scroll naar top