Tiberias

Vormselcatechese

Vormselcatechese

De vormselcatechese is de noodzakelijke voorbereiding op het Heilig Vormsel. Tijdens de catechesebeurten maken de vormelingen kennis met Jezus ‘leven, werken, lijden en sterven.
Zij maken kennis met geloofsinhoud, geloofsbeleving, de belangrijke pijlers van het kerkgebeuren: gebed en viering en dienstbaarheid aan kansarmen.
Elk vormingsmoment gaat gepaard met een deelname aan de eucharistieviering. 

De exacte data van deze sessies en activiteiten worden in een brief aan de ingeschreven vormelingen en hun ouders meegedeeld. De ouders worden vriendelijk verzocht hun zoon of dochter de nodige ondersteuning te bieden, door de vormingsmomenten zorgvuldig in te plannen in hun agenda en deel te nemen aan de Eucharistievieringen.

De data van de de vormselvieringen zelf vind je terug op de pagina Vormsel

Scroll naar top