Oecumenische wake

 

Ieder jaar is er op het einde van januari de oecumenische gebedsweek voor alle Christenen. Ook onze pastorale eenheid houdt dan jaarlijks een gebedsdienst samen met de andere Christenen in onze gemeente. De organisatie is telkens in handen van een andere Christelijke gemeenschap. We bidden samen met de bron van Gods liefde voor ogen. Het is deugddoende om als christenen eenheid te ervaren te midden onze verscheidenheid. Wij weten: “Het gaat om de bron van Gods liefde, en dat die grote stroom zich heeft vertakt is menselijk en mensen werk, het water in de zijrivieren is dezelfde en alle rivieren stromen uiteindelijk uit in de zee, een zee van liefde, Gods liefde, bron en eindbestemming, alfa en omega, een nieuwe hemel, een nieuwe aarde waar geen tempel, geen religie meer zal zijn omdat God te midden zijn mensen zal wonen. (Openbaring 21,22)” (mooie woorden uit de duiding van priester Pradip Smagge 2015).